دعاوی کیفری شاخه ای از حقوق جزاست که مواردی چون مجازاتها، جرایم و قوانین اجرایی را شامل می شود و این گونه دعاوی در خصوص جرم، مسئولیت کیفری و مجرم است. گروه وکلای کرج در این دعاوی یاری رسان شما هستند.

مقالات مرتبط

قتل
,

قتل | شرایط قتل عمد | مجازات قصاص برای جرم قتل در قوانین اسلامی

قتل دارای انواع مختلفی می باشد که از نظر مجازات نیز با یکدیگر متفاوت هستند که همه این ها با توجه به قوانین اسلامی در کشور ما اجرا می شود.قتل ها بر اساس نیت بر سه دسته تقسیم می شوند: غیر عمد، شبه عمد، عمد. قتل عمد قانون 290 مجازات اسلامی به طور کامل…
جرم کلاهبرداری
,

کلاهبرداری و انواع آن | عناصر جرم کلاهبرداری | مجازات کلاهبرداری

کلاهبرداری چیست و به چه عملی اطلاق می شود؟ کلاهبرداری به عملی می گویند که به دنبال آن فردی که مجرم و همین طور فریبکار است قصد دارد مال و نفع شخصی دیگر را کسب کند و برای خودش کند. اگر چه ممکن است تنها یک فرد این عمل را مرتکب نشود و به صورت گ…
مجازات رابطه نامشروع
,

رابطه نامشروع |مجازات رابطه نامشروع در قانون مجازات اسلامی چیست؟

رابطه نامشروع چیست و چه ابعادی دارد؟ مقصود از رابطه نامشروع ایجاد هر گونه ارتباط فیزیکی و یا غیر فیزیکی با نامحرم است که این عمل هم از نظر شرع و هم از نظر قانون مشکل دارد، در چنین حالتی به این رابطه نامشروع می گویند. رابطه نامشروع نیز دارای …
,

سرقت | چه مواردی شامل سرقت می شوند؟ | مجازات سرقت چیست

سرقت و دزدی به معنای ربودن اموال فرد دیگری است و جزو جرایمی است که دارای پیشینه زیادی است و همانند جرایمی چون خیانت در امانت و کلاه برداری موجب می شود که ضرر مالی به یک فرد برسد و اما مجازات سرقت چیست ؟ ما در این مقاله قصد داریم شما را با سرقت و ان…
,

فروش مال غیر چیست | انتقال مال غیر در قوانین اسلامی | ارکان فروش مال غیر

فروش مال غیر به چه معناست؟ فروش مال غیر عملی است که به دنبال آن فردی تصمیم می گیرد اموالی که متعلق به خودش نیست را بفروشد یا مالکیت آن را به شخص دیگری واگذار کند. این کار به نوعی تجاوز به حقوق دیگران است و با فرد مطابق با قانون مجازات اسلامی بر…
,

مجازات ضرب و جرح در قوانین اسلامی| ضرب و جرح چیست؟

ضرب و جرح چیست؟ برای این که بیشتر در این خصوص بدانید باید ابتدا با معنی ضرب و جرح آشنا بشوید. ضرب به معنای ضربه است و به معنای عملی است که به موجب آن کبودی و خونریزی و ورم به وجود آید. جرح هم به معنای عملی است که باعث از هم گسیختگی و باز شدن با…