,

مدت اعتبار گواهی امضا | گواهی امضا برای شرکت ها | هزینه گواهی امضا

گواهی امضا به معنی تایید و تصدیق امضا افراد زیر نوشته ها در دفتر ثبت اسناد رسمی است. طبق ماده 20 قانون دفاتر رسمی:دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته‌های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به‌ ماده ٣٧۵ آیین…
وکیل ثبت احوال
,

وکیل اسناد سجلی| وکیل ثبت احوال | شرایط اخذ شناسنامه | تغییر مشخصات سجلی

وکیل ثبت احوال چه کمکی می تواند به شما بکند؟ برای این که بتوانیم به این سوال پاسخ بدهیم ابتدا باید شما را با ثبت احوال و وظایف آن آشنا کنیم. ثبت احوال مربوط می شود به ثبت ولادت، ازدواج ، طلاق و وفات و وظیفه ثبت احوال، ثبت کردن احوال یک فرد می باشد ک…
,

وکیل پایه یک ثبتی در کرج | انواع وکیل امور ثبتی در کرج | وکیل ثبتی در کرج

امور ثبتی و به طور کلی اسناد رسمی تاریخچه طولانی دارد و از زمان قاجار در کشور مان وجود داشته است که خود این موضوع نشان دهنده این است که اسناد رسمی اهمیت بالایی دارد که با توجه به این موضوع برای برخی از امور ثبتی لازم است که شما دارای وکیل ام…