انواع اسناد تجاری
,

انواع اسناد تجاری | اصول حاکم بر اسناد تجاری | وکیل اسناد تجاری

وکیل اسناد تجاری به وکیلی گفته می شود که بر همه ی قوانینی که در خصوص انواع اسناد تجاری است واقف است. اما اسناد تجاری چیستند؟ اسناد تجاری مواردی هستند نظیر چک، برات، سفته می باشند که خودشان نیز بر دو نوع اسناد رسمی و اسناد عادی و همین طور تجاری …
وکیل چک و سفته
,

وکیل چک و سفته | وکیل خوب برای چک برگشتی | بهترین وکیل چک در کرج

تمام اسنادی که در جایگاه دعوی و یا دفاع قابل استناد باشند به عنوان یک سند تجاری محسوب می شوند، در نتیجه چک و سفته هم یه عنوان اسناد تجاری هستند. همان طور که میدانید و حتما تا کنون از آن استفاده کرده اید چک و سفته در دنیای تجارت امروز بسیار مهم ا…
وکیل چک در کرج
,

وکیل چک در کرج | وکیل چک و سفته در کرج | استعلام موجودی چک

چک از جمله مهم ترین اسناد تجاری می باشد که در چند ساله اخیر به وفور در میان مردم مورد مصرف قرار می گیرد، چک با وجود پر مصرف بودنش می تواند برای شما دردسر ساز شود و مشکلاتی را به وجود آورد. برای این که این مشکلات برای مردم رفع بشود و بتوانند با خ…