نوشته‌ها

انواع اسناد تجاری
,

انواع اسناد تجاری | اصول حاکم بر اسناد تجاری | وکیل اسناد تجاری

وکیل اسناد تجاری به وکیلی گفته می شود که بر همه ی قوانینی که در خصوص انواع اسناد تجاری است واقف است. اما اسناد تجاری چیستند؟ اسناد تجاری مواردی هستند نظیر چک، برات، سفته می باشند که خودشان نیز بر دو نوع اسناد رسمی و اسناد عادی و همین طور تجاری …