نوشته‌ها

,

مجازات ضرب و جرح در قوانین اسلامی| ضرب و جرح چیست؟

ضرب و جرح چیست؟ برای این که بیشتر در این خصوص بدانید باید ابتدا با معنی ضرب و جرح آشنا بشوید. ضرب به معنای ضربه است و به معنای عملی است که به موجب آن کبودی و خونریزی و ورم به وجود آید. جرح هم به معنای عملی است که باعث از هم گسیختگی و باز شدن با…
,

مجازات جرم خیانت در امانت چیست | خیانت در امانت چیست؟

خیانت در امانت نوعی پیمان شکنی در قول و قراری است که صورت گرفته و این موضوع در جامعه تاثیر منفی میگذارد زیرا که امانت داری یک عمل نیک است و وجودش در جامعه الزامی می باشد پس خیانت در امانت به عنوان عملی نکوهش شده به عنوان جرم تلقی شده و دارای پیگ…